ตารางสอนของครู
ปีการศึกษา ภาคเรี่ยนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
2565
  • ตารางสอน 2565-2
2564
กำหนดเวลาเรียน
คาบที่ 1 2 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8
เวลา 08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20
กลับหน้าหลัก